" Chất lượng tiêu chí hàng đầu "

CƠ KHÍ THỦY CÔNG

 • Thiết kế cơ khí các dự án thuỷ lợi,thuỷ điện, cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp (thiết kế mới dự án, thiết kế sửa chữa dự án, thiết kế khắc phục sự cố).
  • Lập bản vẽ thiết kế cơ khí.
  • Tính toán kiểm tra ổn định kết cấu thép thiết bị cơ khí.
  • Lập bản vẽ biện pháp chế tạo, biện pháp lắp đặt và thuyết minh biện pháp chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí.
  • Lập dự toán thiết bị cơ khí.
  • Giám sát tác giả trong quá trình chế tạo và lắp đặt.
 • Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ khí các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp.
 • Phản biện hồ sơ thiết kế cơ khí các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện,cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp.
 • Tư vấn giám sát hạng mục cơ khí các dự án thuỷ lợi,thuỷ điện, cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp.
 • Kiểm định chất lượng máy móc thiết bị thuộc các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp.
 • Khảo sát đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp sửa chữa, khắc phục sự cố đối với thiết bị cơ khí thuộc các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp.

Phần mềm và tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế:

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện các dự án và định hướng phát triển của HEC. Trung tâm tư vấn Cơ khí đã có những thay đổi lớn về công nghệ thiết kế cơ khí các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện. Những thay đổi thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu ứng dụng các phần mềm và áp dụng các quy trình quy phạm vào trong thiết kế.

 • Hiện nay các kỹ sư thuộc trung tâm đã nghiên cứu và sử dụng thành thạo các chương trình phục vụ công tác thiết kế như:
  • Phục vụ thuyết minh, tính toán cơ bản, trình bày báo cáo sử dụng phần mềm Office, mathcad.
  • Vẽ kỹ thuật 2D và 3D sử dụng phần mềm Autocad.
  • Khai triển kết cấu phức tạp sử dụng phần mềm Plate ‘n’ sheet professional.
  • Tính toán kiểm tra kết cấu phức tạp sử dụng phần mềm tính toán Sap2000, Ansys….
 • Để đảm bảo chất lượng của hồ sơ, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm cũng rất được chú trọng trong công tác thiết kế. Các tiêu chuẩn được nghiên cứu áp dụng vào trong thiết kế bao gồm cả tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế.
Contact Me on Zalo
0905808869